REKLAMACJE

Dział Reklamacji :

Kierownicy magazynu – zakres i typ reklamacji, niezgodności w dostawach, braki ilościowe:

Jan Wiśniowski:  tel. + 48 784 974 163
tygodnie parzyste w godzinach 7:00-15:00 / tygodnie nieparzyste 15:00-19:00

Piotr Ślusarz:  tel. + 48 784 974 162
tygodnie nieparzyste w godzinach 7:00-15:00 / tygodnie  parzyste 15:00-19:00

Specjalista do spraw jakościowych – zakres i typ reklamacji, ocena, prawidłowość i uzasadnienie dokonanego zwrotu, korekty:
 
Patrycja Welc: tel. +48 17 86 01 114
 w godzinach 7:30 – 15:00


Wszystkie informacje związane z protokołem reklamacyjnym proszę wysyłać na adres e-mail: