KONTAKT

Dane adresowe
SONIA sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów
Kontakt:
Tel: (+48) 17 860 12 00
Fax: (+48) 17 860 12 04
Dział handlowy: (+48) 17 860 12 07
E-mail: biuro@sonia.pl

Dorota Magryś
Telemarketing
17 717 37 52
733 239 442

Oddział KIELCE
ul. Zagnańska 71
25-558 Kielce
Kontakt:
Agnieszka Górniak
Dyrektor oddziału
Tel: (+48) 728 437 888

Kredyt Bank S.A. I/Oddział Rzeszów: 87 1500 1100 1211 0000 4197 0000
NIP: 813-10-97-731
REGON: 690365224
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000199077, Kapitał zakładowy w wysokości 220.000,00 PLN.